Ferieleir på Hudøy
Sammen med Stiftelsen Hudøy arrangerte vi sist et 4-dagers opphold i august i fjor på feriekolonien Hudøy for minoritetsbarn, kvinner og ungdom. Utgiftene til transport og opphold ble dekket av midler fra Stiftelsen Hudøy, mens vi ordnet med mat, samt det administrative med informasjon, brosjyrer, påmelding, innkjøping av mat/utstyr og gjennomføring.

Hyttetur
Vi har vært på hyttetur sammen med Dialoggruppen fra Haugenstua på Nesodden 16. september til 18. september 2017. vi workshop og snakket om aktuelle temaer. Det var god stemning og veldig koselig sammen med matlaging og et bra samarbeid og sett på film sammen.

Fiske-kurs
I samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund ble det arrangert ett fiskerkurs på Hudøy.  Det kom en representant fra forbundet som lærte deltagerne å fiske. Det var meget vellykket til tross for at det ikke ble fanget noen fisk. Deltagerne fikk også med seg fiskestengene hjem og en del har gitt tilbakemelding om at de har prøvd å fiske etterpå også og takket veldig for opplæring og utstyr som gjorde det mulig.

Besøk hos TV2
Vi besøkte TV2 lokaler 20. august 2017 og satt i publikumssalen. Programmet var egnet for kvinner, “Sammen til neste år”. Vi fikk pratet med noen kjendiser og ansatte i TV- kanalen. Det var første gang for  kvinnene som var sammen med oss å delta i media-besøk. De var veldig begeistret og stolte av å være der.