Vi jobber for å bedre kvinners fysiske og psykiske helse og selvstendighet i Norge og Pakistan. Vi lager aktiviteter som hele familien kan være med på. 

Rabea kvinneforening ble stiftet 17.12.05 av Kubra Ifzal. Organisasjonen har nå endret navn til Rabea Movement Norway.

Organisasjonsnummer: 889 298 952

Kubra Ifzal etablerte også i 2018 en frivillig organisasjon i Pakistan som heter Rabea Welfare Society.


Rabea Movement Norway skal jobbe for å:

  • Få hjemmevœrende kvinner ut i samfunnet, bidra til at de blir aktive og bygger nettverk og kompetanse
  • Organisere aktiviteter for ungdommer og deres mødre
  • Holde kurs og gi veiledning, for eksempel om barneoppdragelse og det norske samfunnet
  • Vœre en støtte for familier som er i en vanskelig situasjon
  • Samarbeide med andre organisasjoner i Norge og internasjonalt som arbeider for samme formål

Om medlemsskap:

Alle kvinner over 16 år som er interesserte i å bedre kvinners situasjon i Norge kan bli medlem.

Menn kan vœre støttemedlem, men uten å ha stemmerett og kunne stille til valg.


Bli med på våre aktiviteter, les mer her: Faste grupper, tur-ferietilbud, hennamaling, festivaler , kurs- og kveldsarrangementer og feiringer og fest