Førstehjelpskurs:
Vi har hatt førstehjelpskurs i samarbeid med Oslo Idrettskrets, på dagtid. Det har vœrt mange deltagere på kurset.

Temakveld:
Vi har hatt besøk av Diabetesforbundet, på Furuset Kirke. Det ble tatt opp konsekvenser av usunn mat og matprodukter og hvor viktig det er å spare på helse- og samfunnsutgifter. 

Vi holdt temakveld i samarbeid med Stovner Politiet. Tema var vold i nære familie og styrke kvinnens posisjon i samfunnet.

Vi hadde et informasjonsmøte på Hudøy om generasjonskonflikter med ekteskap blant minoriteter som innfallsvinkel. Her hadde deltagerne en dialog om hva slags konflikter man opplever på tvers av generasjoner, hva som kan være årsaken til dem og hva som eventuelt kan være løsningen til å unngå konfliktene i fremtiden. Det som gikk igjen var order kommunikasjon.

Det ble arrangert en temakveld om HIV/AIDS på Hudøy i samarbeid med Primærmedisinsk Verksted. Det ble holdt foredrag om grunnleggende fakta om smitte, behandling, myter/fakta og statistikk, tabu/stigma knyttet til samfunn og religion for HIV-positive, samt spørsmålsrunde og åpen diskusjon. Meget informativt for deltagerne som var veldig aktive og stilte mange spørsmål.

 

Kulturkveld:

Hvordan feirer vi jul?
Vi arrangerte en kulturkveld i samarbeid med Furuset Kirke hvor vi satte fokus på hvordan folk feirer jul i ulike miljøer. Det var interessant å høre om folk sine juletradisjoner.

Markering av FN-dagen
Vi var med-arrangør i Furuset Bibliotek og Aktivitetshus sin markering av FN-dagen. Vi deltok i planleggingen og var tilstede under markeringen med hennamaling og pakistansk snacks. Det ble tilbudt gratis hennamaling gjennom tre av våre frivillige og vi hadde ganske stor pågang gjennom hele dagen.

 

Seminarer:
Vi har hatt seminarer om helsespørsmål (diabetes, overgangsalder, fibromyalgi), tvangsekteskap, vold i nœre relasjoner, kommunikasjon gjennom generasjoner, HIV/AIDS og stolte kvinner

 

Folkemøter/Valgmøter:
Vi hadde besøk av Ap- politikeren Nasir Ahman og andre på Furuset Forum og snakket om valgdeltakelse i forbindelse med Stortingsvalget.

Vi hadde valgmøte  med Norsk Folkehjelp og Områdeløft Lindeberg. Alle politiske partier var representert og de fikk mulighet til å fremme sitt partiprogram i forbindelse med Stortingsvalget 2017.