Rabea arrangerer hvert år mange ulike kurs og arrangementer, også i samarbeid med andre organisasjoner og aktører. På denne siden kan du lese om hvilke kurs og arrangement vi har hatt tidligere, en del av dem vil vi arrangere flere ganger fremover. De fleste kursene er gratis å delta på. På turer har vi ofte en liten egenandel. Følg oss på Facebook for å få informasjon om tid og sted, eller ta kontakt med oss på telefon, e-post eller brev.

KURS:
Førstehjelpskurs. Vi holder av og til Førstehjelpskurs i samarbeid med Oslo Idrettskrets eller Rød Kors. Her kan du lære hva du bør gjøre om noen blir akutt syk eller skadet. 

Kurs i  mat og helse. Vi inviterer av og til Diabetesforbundet for å snakke om sunn og usunn mat, og hvordan kostholdet påvirker helsa og kan føre til sykdommer. Her kan du lære mye om hva som er bra å spise, og også om ulike helseutfordringer som for eksempel diabetes, overgangsalder, fibromyalgi m.m.

TEMAKVELDER:
Temakveld om vold i nære relasjoner.
Vi har av og til temakvelder hvor vi inviterer politiet på Stovner. Ulike temaer blir tatt opp og diskutert, som for eksempel vold i familien, kvinnerollen osv.

Temakveld om generasjonskonflikter. Tema er generasjonskonflikter i ekteskap blant minoriteter. Deltagerne kan også ha dialog om hva slags konflikter man opplever på tvers av generasjoner, hva som kan være årsaken, og hva som kan være lurt å gjøre for å unngå konflikter i fremtiden. Fokus vil være på god kommunikasjon.

Temakveld om HIV/AIDS. Vi arrangerer dette ofte i samarbeid med Primærmedisinsk Verksted (PMV). Det vil være både informasjon om smitte, behandling, myter/fakta, statistikk og også samtale om tabuer og stigma knyttet til samfunn og religion for HIV-positive. Deltakerne kan også komme med spørsmål og diskutere temaet sammen.

Temakveld med markering av FN-dagen. Sammen med Furuset Bibliotek og Aktivitetshuset markerer vi 24. oktober som er den internasjonale FN-dagen. I 2017 bidro vi blant annet med hennamaling og pakistansk snacks.  

Temakveld om valgdeltakelse. Før storting- eller lokalvalg er vi med å arrangere folkemøter om hvorfor man bør stemme og hvordan man gjør det. I 2017 arrangerte vi også valgmøte i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Områdeløftet Lindeberg. Alle politiske partier var representert og fikk muligheten til å snakke om sitt partiprogram.

Temakveld om julefeiring. Før jul arrangerer vi kulturkveld i samarbeid med Furuset Kirke hvor vi snakker om hvordan folk feirer jul i ulike miljøer.