På denne siden finner du eksempler på aktiviteter vi tilbyr. De fleste aktivitetene er gratis, eller man må betale en liten egenandel. For å se hvilke aktiviteter vi tilbyr nå, se vår Facebook-side. Der står datoer, tider, hvordan du melder deg på osv. Har du spørsmål? Kontakt Kubra på telefon 917 61 905 eller skriv mail til rabeas_kvinneforeing@hotmail.com

Aktiviteter vi arrangerer

Rabea har som mål å få hjemmeværende kvinner ut i samfunnet slik at de blir aktive og bygger opp et nettverk rundt seg. Vi holder også aktiviteter for barn/ungdom og familier. Vi arrangerer kurs og arrangementer om for eksempel helse, kommunikasjon og lover og regler. Og vi holder fester og sosiale samlinger. Aktivitetene våre er åpne for alle. Velkommen!

Vi har deltakere på våre aktiviteter fra begge kjønn, i alle aldre, og med etnisk bakgrunn fra blant annet Pakistan, India, Marokko, Tyrkia, Norge, Sri Lanka og Irak.