Først av alt ønsker vi å få hjemmeværende kvinner ut i samfunnet og bidra til at de blir aktive og bygger opp et nettverk rundt seg. Dernest ønsker Rabea Kvinneforening aktiviteter for barn/ungdom og deres mødre. Dessuten ønsker vi å holde kurs og gi veiledning om for eksempel helserelaterte temaer og det norske samfunnet for å bedre kommunikasjonen generasjonene seg i mellom. Alt dette har vi kommet i gang med ved å organisere aktivitetene beskrevet under. Vi ønsker å bli sett av flest mulig for å skape engasjement rundt vår visjon om at flere kvinner, i Norge, skal få bedre helse og bli mer selvstendige. Målgruppen for vårt arbeid er først og fremst kvinner men også familier og generelt menn som er interessert i vårt arbeid og barn, fordi de er fremtiden!

Vi har hatt deltagere i våre aktiviteter fra begge kjønn, i alderen 0-60 år med etnisk bakgrunn fra blant annet Pakistan, India, Marokko, Tyrkia, Norge, Sri Lanka og Irak.

Aktiviteter vi arrangerer