På denne siden finner du eksempler på aktiviteter vi har. De fleste aktivitetene er gratis, eller man må betale en liten egenandel.

For å se hvilke aktiviteter vi tilbyr akkurat nå, se vår Facebook-side.

Der finner du datoer, tider, hvordan du melder deg på osv.

Har du spørsmål?
Kontakt Kubra på telefon 917 61 905 eller skriv mail til rabeas_kvinneforeing@hotmail.com

Aktiviteter:

Rabea har som mål å få hjemmeværende kvinner ut i samfunnet slik at de blir aktive og får et et nettverk rundt seg. Vi holder også aktiviteter for barn/ungdom og familier. Vi arrangerer kurs og seminarer om for eksempel helse, kommunikasjon og lover og regler. Og vi holder fester og sosiale samlinger. Aktivitetene våre er åpne for alle. Velkommen!

Vi har deltakere på våre aktiviteter fra begge kjønn, i alle aldre, og med etnisk bakgrunn fra blant annet Pakistan, India, Marokko, Tyrkia, Norge, Sri Lanka og Irak.