Rabea kvinneforening på tur!

Rabea Kvinneforening på tur

Hvem vi er og hva vi står for

Rabea kvinneforening ble stiftet 17.12.05 av Kubra Ifzal (hun står til venstre på bildet til høyre). Foreningen har også etablert en søsterorganisasjon i Pakistan kalt Rabea Welfare Society. Bilde av organisasjonslederKubra Ifzal og Channeh Maram Joof

Foreningen arrangerer mange aktiviteter i løpet av ett år. Faste grupper, tur-ferietilbud, hennamaling, festivaler , kurs- og kveldsarrangementer og feiringer og fest

Vi (RKF), er en frivillig organisasjon med mål å fremme kvinners fysiske og psykiske helse og selvstendighet i Norge, og i utlandet, spesielt Pakistan. Vi jobber med dette ved å:

  1. Få hjemmevœrende kvinner ut i samfunnet, bidra til at de blir aktive og bygger nettverk og kompetanse
  2. Organisere aktiviteter for ungdomer og deres mødre
  3. Holde kurs og gi veiledning, for eksempel om barneoppdragelse og det norskesamfunnet
  4. Vœre en støtte for familier som sliter
  5. Samarbeide med andre organisasjoner internasjonalt som arbeider for samme formål som Rabea kvinneforening – med fokus på Pakistan

Medlemskap

Alle kvinner over 16 år som er interesserte i å bedre kvinners situasjon i Norge kan bli medlem. Menn får lov til å vœre støttemedlem i organisasjonen, men uten å ha stemmerett og valgbarhet. Alle medlemmer har stemmerett og er normalt valgbare til styret først etter å ha vœrt medlem i to år. Ved spesielle situasjoner kan møtet fravike dette kravet.

Gjerne sjekk oss ut på facebook!

Organisasjonsnummer: 889 298 952

Ønsker du eller dere å kontakte oss?

Ta gjerne og send oss en mail. Du finner kontaktinformasjonen vår her